Flytt

Jag är från och med 1 mars hyresgäst hos Vasastans Psykoterapi Institut, beläget på Erik Dahlbergsgatan 3. Lokalen delar jag med andra privatpraktiserande psykoterapeuter  med lång erfarenhet i branschen. Mycket kunskap sitter i väggarna, något som jag ser fram emot att ta del av.

Ser fram emot att träffa er i den nya lokalen.

Välkomna!