Ny företagsform och sociala medier

Som ni ser kära besökare så har jag övergått i ny företagsform och är inom kort verkställande direktör i Mindbender Psykologbyrå Aktiebolag. Envåldshärskare i mitt egna kungadöme! 

Jag har även börjat att leka lite med att nå ut via sociala medier. Du kan blanda annat hitta mottagningens sida på Facebook här:

Mindbender Psykologbyrå AB

Du kan också följa länkarna här nedan för att komma till byråns plats i de olika medierna

Väl mött!