ISTDP

ISTDP är en förkortning för psykoterapimetoden Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy som utvecklades av Habib Davanloo, professor i psykiatri och psykoanalytiker vid McGill Universitetet i Montreal, Kanada.

Behandlingsarbetet har ett tydligt fokus och terapeuten är ständigt utmanande i förhållande till patientens försvar, men samtidigt ständigt empatisk inför patientens smärtsamma känslor. ISTDP-terapeuten är en aktiv förespråkare för förändring snarare än en neutral observatör. I ISTDP är ett öppet och tillitsfullt samarbete mellan terapeut och patient viktigt, där bägge parter strävar efter att engagera sig till fullo för att gå till botten med patientens svårigheter. Läs mer om ISTDP här och här. För artiklar kring forskningsstödet för ISTDP, läs mer här.

Du kan komma att tillfrågas angående videoinspelning av samtalen. Detta är ett hjälpmedel för mig att noggrant följa processen och din utveckling. Allt material hanteras med den sekretess och säkerhet som åligger psykologer enligt lag.

Det finns möjlighet att arbeta i så kallad block, med 3 block á 2 tim eller 2 block á 3 timmar. Det ger ett intensivare pass, lämpligt för arbete med just fokus på affekter.

Kostnad: 1100 kr per session à 45 min


Personalstöd

De flesta anställda får någon gång behov av professionell hjälp p.g.a. arbetsrelaterade eller privata problem. På arbetsplatsen kan det röra sig om stress, utbrändhet, mobbning, samarbetsproblem etc. Privat kan det gälla relationsproblem, skilsmässa, tvister, dödsfall, ekonomiska problem, juridiska svårigheter, missbruksproblem, problem med barnen etc.

Genom tjänsten Personalstöd kan företaget erbjuda sina anställda ett enkelt och lättåtkomligt hjälpsystem. Hjälpinsatsen är kostnadsfri för den anställde och han/hon är helt anonym i förhållande till sin arbetsgivare och samhället i övrigt. Denna tjänst kan även erhållas via telefon.

Kostnad: Kontakta oss för mer info kring kostnad och upplägg.


Chefstöd & Coaching

Ledarrollen är en utsatt position med höga förväntningar från många parter. Ofta känner sig chefer ensamma med komplexa och svåra frågor som inte alltid lämpar sig att hantera i den egna arbetsgruppen eller med någon i den egna organisationen.

Inriktningen är att ledaren själv, utifrån den övergripande målsättningen som bestäms vid den första träffen, inför varje träff väljer vilken eller vilka specifika frågor som denne vill få stöd i.

Detta möte kan ske antingen plats på mottagningen eller via telefon.

Kostnad: 1500kr ex moms / 45 min.


Försäkring

Har du råkat ut för en olycka eller är i behov av samtal, hör då med ditt försäkringsbolag som ofta erbjuder sina kunder någon form av psykologiskt stöd. Är du ett försäkringsbolag som letar efter nya duktiga, professionella, behandlare för dina kunder?

Kontakta mig för att se hur vi kan hjälpa dina kunder till ett bättre mående. Vi samarbetar idag med flera försäkringsbolag.